parallax background

DOMOTICA
SOFTWARE

Serieuze Domotica-systemen zoals de wereldwijde standaard KNX, worden softwarematig ingesteld op een computer, tablet of notebook.

Met deze software is het voor de gebruiker mogelijk om alle Domotica-elementen centraal te regelen. Bij de ontwikkeling van de Domotica-gebruikerssoftware, staat de eindgebruiker centraal en worden de systemen steeds eenvoudiger in gebruik: ‘een kind kan de was doen!’

De software vormt het hart van elk Domotica-systeem. Van Til Domotica installeert uw complete systeem, stelt alles naar uw wensen in, geeft uitleg over de bediening, stelt een uitgebreide documentatiemap samen en draagt uw Domotica-installatie over als alles optimaal functioneert.

Wij bewaren altijd een back-up van de laatst uitgevoerde installatie/instellingen. Als er zich een probleem voordoet – wat gelukkig zelden gebeurt, dan kunnen wij het systeem eenvoudig terugzetten naar de laatste, probleemloos werkende versie.

NB: De installatiesoftware is beveiligd met een wachtwoord om te voorkomen dat derden wijzigingen aanbrengen in het systeem. Als u er prijs op stelt dit wachtwoord zelf in bezit te hebben en daarmee toegang te krijgen tot het hart van het systeem, vragen wij u om een vrijwaringsverklaring voor de software te tekenen. Wij kunnen immers niet garant staan voor een systeem waarbij wijzigingen of aanpassingen door anderen dan Van Til kunnen worden doorgevoerd.

Klik hier voor meer informatie of bezoek onze showroom.